บจก. ทีเอ็นวี โลจิสติกส์ ให้บริการขนส่งข้ามแดนด้วยรถประเภท 6ล้อ และ 10ล้อ

ทาง บจก. ทีเอ็นวี โลจิสติกส์ หรือ ธนาวินขนส่ง ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามประเทศด้วยรถประเภท 6 ล้อ และ 10 ล้อ ซึ่งแต่เดิมให้บริการเฉพาะรถ 18 ล้อ (2 เพลา) และ 22 ล้อ (3 เพลา) ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป